Vad gör beställarnätverk

Ett beställarnätverk samlar köpkraft, kompetens och resurser i ett nätverkssamarbete som möjliggör förnyelse och innovation inom ett specifikt område. Genom att samlas kring en gemensam utmaning, ett behov eller ett befintligt problem kan nätverket locka företag att intressera sig för området.

Nätverkets samlade kompetens är hög och det utgör ett kunskaps- och kompetenscentrum inom sitt valda område. Det fungerar som ett nav för de behov som ska tillfredsställas för nätverkets projekt och samarbetspartners.

Ett beställarnätverk arbetar med:

  • förberedande arbete inför innovationsupphandling, exempelvis behovsarbete, marknadsundersökning och kompetenshöjande aktiviteter
  • innovationsaktiviteter, exempelvis innovationstävlingar och öppen innovation
  • test och verifiering av nya lösningar
  • att generera, bearbeta och förvalta metoder, verktyg och ny kunskap
  • att inhämta, paketera och sprida kunskap och erfarenheter
  • att vara ämnes- och verksamhetsexpert i utvecklingsprojekt och i samordnade upphandlingar.

En viktig förutsättning för att ett beställarnätverk ska lyckas med sitt uppdrag är att skapa olika typer av samarbets­ytor med representanter från innovatörs­organisationer, civil­samhället, intresse­organisationer, näringslivs­organisationer, forsknings­institut och universitet. Det är också viktigt med dialog om hur behov kan tillgodoses på sikt, krav på lösningar, affärs­modeller och vilken kunskap som behövs för att förstå behoven och utveckla nya lösningar. 

Efterfrågan och marknad

Den marknad som ett beställarnätverk möter är mer eller mindre mogen beroende på behovsområde. Beställarnätverken vill att behoven ska sporra till nya lösningar och eventuellt till etablering av nya marknader som i dag inte finns. Behovsarbete och marknads- och leverantörsdialog är en förutsättning för att kunna identifiera rätt nivå och lämpliga aktiviteter för nätverket.

Efterfrågan från beställarnätverk kan vara mer eller mindre konkret. Vissa beställarnätverk har ett brett fokus och arbetar med behov som kopplar till en samhällsutmaning. Andra nätverk arbetar med konkreta behov eller för att lösa ett befintligt problem. Närverket kan planera sina aktiviteter utifrån:

  • hur konkret och detaljerat nätverk kan beskriva sitt behov
  • om marknadens aktörer har lösningar som svarar mot behoven
  • marknadens intresse för att arbeta med området.

Exempelvis kan det vara lämpligt att genomföra en innovationstävling om det saknas lösningar på marknaden för att möta en bred samhällsutmaning. Om det finns lösningar att anpassa till ett konkret behov är eventuellt nätverkets uppgift att gemensamt utveckla och  formulera funktionskrav.

Innovationsupphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information