Varför beställarnätverk

Beställarnätverk är en möjlighet att tillsammans åstadkomma det som är svårt och möta samhällsutmaningar. Att tänka nytt och utveckla sin verksamhet utifrån morgondagens behov är en utmaning för många upphandlande myndigheter och enheter.

Beställarnätverk och innovationsupphandling är betydelsefullt för att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle. Slutresultaten ska leda till besparingar eller effektivare offentliga tjänster för en medborgerlig nytta, samt bidra till hållbar utveckling och gärna ge Sverige ökade möjligheter till tillväxt och export.

Processen, från start i behovsidentifiering till implementerade lösningar som skapar nytta i offentlig verksamhet, är lång, krokig och på flera sätt komplex. Den interna organisationen behöver:

  1. Arbeta mot samma mål.
  2. Tillsammans prioritera behov.
  3. Föra dialog och eventuellt ingå samarbeten med marknadsaktör.
  4. Förändringsleda för att innovationerna ska nå sin fulla potential.
  5. Och utöver det upphandla innovationerna.

Beställarnätverk är en möjlighet att tillsammans med andra beställare bli experter på denna komplexa process. Dessutom är den samlade kompetensen inom behovsområdet hög och nätverket är en stark utvecklingspartner till intresserade marknadsaktörer.

Ofta är innovationsupphandling mer resurskrävande än traditionell upphandling, men genom nätverket minskar resursbördan för varje enskild organisation. Samverkan är också ett sätt att minska risker och samtidigt driva utveckling och innovation.

Läs om innovationsupphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information