Exempel inom tidig dialog

Här har vi samlat olika exempel på hur du kan använda tidig dialog vid en upphandling.

I exemplen delar upphandlarna, och i vissa fall leverantörerna, med sig av sina erfarenheter och beskriver de styrkor och utmaningar som finns med dialog. Exemplen kan tjäna som inspiration för andra upphandlande myndigheter och enheter i deras arbete med tidig dialog i form av möten och samtal, RFI eller extern remiss.

Senast uppdaterad:

Relaterad information