Boknings- och bidragslösning

SKL, SKL Kommentus Inköpscentral och 200 kommuner samverkar för att upphandla boknings- och bidragslösningar. Lösningen syftar till att göra de enkelt för alla som vill hitta lediga lokaler, boka, betala och söka bidrag i en och samma lösning samtidigt som kommunen får en effektiv administration.

Behovsanalys

Projektet arbetade med att identifiera behoven utifrån olika målgrupper och ställde samman detta i en behovsbeskrivning. Man tog dessutom fram en film för att illustrera behoven.

Här kan du ta del av behovsbeskrivningen
Här kan du se SKL:s och SKI:s film som illustrerar behovet 

Dialog med marknaden

Projektet bjöd in till ett dialogmöte där behoven presenterade ytterligare. Dialogmötet innehöll även gruppdiskussioner där projektet lyfte olika frågor till leverantörerna. Delar av dialogmötet filmades.

Här kan du ta del av inbjudan till dialogmötet
Här kan du se de inspelade delarna av dialogmötet
Här kan du ta del av de frågor som ställdes till leverantörerna

Enskilda möten

För att företagen mer i detalj skulle kunna redogöra för sina lösningar på de identifierade behoven så genomförde projektet enskilda möten med intresserade leverantörer.

Här kan du ta del av frågeställningarna inför de enskilda mötena

Skriftlig dialog - RFI

Projektet valde även att föra en skriftlig dialog med potentiella leverantörer genom en förfrågan om information (RFI - Request For Information).

Ta del av inbjudan för RFI
Ta del av svarsformulär för RFI

Upphandlingsstrategi

Utifrån behoven och informationen som framkommit under dialogen med marknaden diskuterade projektet sig sedan fram till en upphandlingsstrategi.

Ta del av upphandlingsstrategin

Upphandlingen

Upphandlingen genomförs genom en konkurrenspräglad dialog och är annonserad via upphandlingsverktyget TendSign.
Ta del av förenklad version av annonsen

Senast uppdaterad:

Relaterad information