Företagarträff om upphandling

Hässleholms kommun bjöd in företagen till en eftermiddag där de berättade om kommunens inköp. Det var ett bra tillfälle till dialog mellan representanter från kommunen och företagen om offentlig upphandling.

Bakgrund

Hässleholms kommun vill utveckla sin dialog med företagen och skapa mer intresse bland de lokala företagen att lämna in anbud i upphandlingar. Upphandlingschefen och Näringslivssamordnaren bestämde sig därför för en gemensam aktivitet, en företagarträff där kommunen presenterade hur kommunens inköp fördelar sig och vilka upphandlingar som skulle påbörjas.

Förberedelser

Upphandlingschefen inledde arbetet med att gå igenom och analysera Hässleholms kommuns inköp utifrån olika branscher, värden och befintliga leverantörer. Han gjorde även en genomgång av vilka upphandlingar som skulle påbörjas under det kommande året.

Underlagen användes sedan för att ta fram en presentation till företagarträffen samt till upphandlingslistan på kommande upphandlingar.

Till Hässleholms upphandlingslista 2017

Inbjudan

Näringslivschefen tog fram en inbjudan som publicerades på Hässleholms kommuns webbplats och distribuerades genom nyhetsbrev från Näringsliv Hässleholm. Han bjöd även in lokalpressen.

Inbjudan till företagarträffen i Hässleholms kommuns nyhetsbrev

Genomförande

Eftermiddagen syftade till att ge information och att öppna upp för dialog. Under den första timmen presenterade Hässleholms kommun hur inköpen i kommunen fördelar sig inom olika områden och hur stora värden det handlar om. De informerade även om kommande upphandlingar. En leverantör var inbjuden för att berätta om hur det är att vara en leverantör till Hässleholms kommun.

Efter presentationen var det möjligt för leverantörerna att mingla och prata med kommunens upphandlare på en mini-mässa där olika branscher var representerade vid olika bord. Det erbjöds även en kortare anbudsskola för de som inte tidigare hade lämnat anbud.

Bilder från företagarträffen i Hässleholm

Resultat

Ett 20-tal leverantörer deltog i företagarträffen. Kommunensmedarbetare sammanfattade eftermiddagen i följande punkter:

  • Spännande och mycket prat med leverantörer
  • Aktiva leverantörer/företagare – Bra!
  • Trevligt
  • Fick in frågeställningar och synpunkter

Konceptet fungerade bra och företagarträffen om offentlig upphandling kommer att återkomma till hösten.

Några journalister deltog vid företagarträffen och kommunen passade även på att informera om mötet i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet

Artikel på Anbud24.se

Artikel på Inköpsrådets webbplats

Urklipp artikel i Kristianstadsbladet

Senast uppdaterad:

Relaterad information