Ställa krav på funktion i offentlig upphandling

Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten genomförde tillsammans fem seminarier för att belysa hur upphandlande myndigheter kan arbeta med funktionskrav.

Bakgrund och genomförande

Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster för mer än 600 miljarder kronor årligen. För att nå önskade resultat och effekter i de offentliga verksamheterna behöver företagens idéer och nya lösningar på det offentligas behov tas om hand på ett bättre sätt. Viktiga nycklar är att arbeta med dialog och funktion i upphandlingar.  Svenskt Näringslivs medlemsföretag har fört fram att de önskar att fler upphandlingar utgår från krav på funktion snarare än specifikationskrav.

Under de fem seminarierna deltog, utöver talare från Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten, föreläsare från olika företag och myndigheter som presenterade sina erfarenheter av funktion i upphandling.

Resultat

Drygt 160 personer från ett 90-tal myndigheter och företag deltog vid seminarierna.
Ta del av deltagardokumentationen.

Verksamhetsutveckla genom bättre inköp

Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en film om möjligheterna med funktion i upphandling:

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar