Aktörer i Sverige

Det finns flera statliga myndigheter utöver Upphandlingsmyndigheten som har särskilda regeringsuppdrag inom innovationsupphandling.

Vinnova

Upphandlingsmyndigheten samverkar med VINNOVA rörande innovationsupphandling. Syftet med samarbetet är att upphandlande myndigheter på ett lätt och effektivt sätt ska kunna få stöd och vägledning av hög kvalitet.

Samarbetet handlar bland annat om spridning av kunskap om innovationsupphandling och om att stödja innovations- och utvecklingsarbetet i offentlig verksamhet.

Upphandlingsmyndighetens övertygelse är att ett organiserat samarbete myndigheterna emellan är det bästa sättet att både utföra sina uppdrag och nå sina respektive mål avseende innovationsupphandling och innovationskraft i offentlig verksamhet.

  • Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ge stöd, vägledning och information om alla aspekter av innovationsupphandling, inom ramen för den upphandlingsstödjande verksamheten
  • Vinnova arbetar med att öka innovationskraften i offentlig verksamhet genom att stimulera användandet, efterfrågan och spridningen av innovation som möter verksamheternas behov. Det innebär bland annat att stödja behovsidentifieringsprocesser i offentliga verksamheter, samt att tillhandahålla finansieringsmöjligheter till projekt som kan leda till upphandling av innovation.

Läs mer på Vinnovas webbplats

Senast uppdaterad:

Relaterad information