Bidrag och utlysningar

Det går att söka bidrag för utvecklings- och innovationsprojekt hos flera myndigheter och organisationer. Det är fullt möjligt att få bidrag till innovationsupphandlingar även om upphandling inte tydligt står i utlysningstexten.

Undersök möjligheterna till finansiering

Det kan vara bra med extra finansiering om du vill genomdriva ett innovationsupphandlingsprojekt – du kan exempelvis behöva resurser till en förstudie eller välja att betala ersättning till deltagande leverantörer inom ramen för en upphandling. Tänk på att du även kan söka medel tillsammans med andra. Undersök gärna möjligheten att få finansiering hos myndigheter som Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Naturvårdsverket.

Horisont 2020

Europeiska kommissionen utlyser medel för innovationsupphandling inom ramen för Horisont 2020. Det är möjligt att få stöd för förkommersiell upphandling, upphandling av nya lösningar och generellt stöd till innovationsupphandling.
Definitioner och begrepp inom EU

Utlysningar inom förkommersiell upphandling

 • Satellite / EGNSS applications for public authorities' pilot: (SPACE-EGNSS-5-2020).
  Sista ansökningsdag: 5 mars 2020
 • Integrated care solutions: (SC1-BHC-20A-2020)
  Sista ansökningsdag: 7 mars 2020
 • Research Infrastructures/ Innovation pilots: (INFRAINNOV-04-2020)
  Sista ansökningsdag: 17 mars 2020
 • 100% Renewable Energy Supply (LC-SC3-RES-10-2020)
  Sista ansökningsdag: 26 mars 2020
 • Digital Health & Care Solutions (SC1-DTH-14-2020)
  Sista ansökningsdag: 22 april 2020
 • Boosting the effectiveness of the Security Union: (SU-GM02-2018-2020)
  Sista ansökningsdag: 27 augusti 2020

Utlysningar om upphandling av nya lösningar

 • Diagnostics for infectious diseases: (SC1-BHC-20B-2020)
  Sista ansökningsdag: 7 april 2020

Stöd till alla former av innovationsupphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Mer information om bidrag och utlysningar