Bidrag och utlysningar

Det finns möjligheter att söka bidrag för utvecklings- och innovationsprojekt hos flera myndigheter och organisationer. På denna sida samlar vi exempel på utlysningar och bidragsmöjligheter från olika aktörer.

Bygginnovation

Vinnova (beslutas sex gånger per år)

Bygginnovationen ska bidra till hållbar tillväxt. Därför prioriteras innovationer som bemöter framtida samhällsutmaningar, fyller sociala behov, minskar miljöpåverkan eller ger effektivare användning av resurser.

För att kunna söka ska verksamheten vara ett aktiebolag registrerat hos Bolagsverket.

Läs mer om bidrag för bygginnovation på Vinnovas webbplats

Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Naturvårdsverket (beviljas löpande)

Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark och bygga bostäder på.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Mer information om bidrag och utlysningar