Bidrag och utlysningar

Det finns möjligheter att söka bidrag för utvecklings- och innovationsprojekt hos flera myndigheter och organisationer. På denna sida samlar vi exempel på utlysningar och bidragsmöjligheter från olika aktörer.

Bygginnovation

Vinnova (beslutas sex gånger per år)

Bygginnovationen ska bidra till hållbar tillväxt. Därför prioriteras innovationer som bemöter framtida samhällsutmaningar, fyller sociala behov, minskar miljöpåverkan eller ger effektivare användning av resurser.

För att kunna söka ska verksamheten vara ett aktiebolag registrerat hos Bolagsverket.

Läs mer om bidrag för bygginnovation på Vinnovas webbplats

Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Vinnova (sista dag 2017-08-29 samt 2017-10-10)

Utlysning för projekt som har som mål att ta fram beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens (AI). Beslutsstödet ska kunna användas som stöd för hälsa, vård och omsorg och ha ett tydligt användarperspektiv. Beslutsstödet ska generera nytta för patienter och brukare.

Konstellationer av minst två projektparter inom olika kompetensområden; artificiell intelligens och hälsa, vård och omsorg krävs.

Läs mer om utlysningen för beslutstödsprojekten på Vinnovas webbplats

Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2017 – Planering

Vinnova (sista dag 2017-08-29)

Finansiering till er som vill planera och genomföra en innovationstävling i en testbädd där utmaningen har tydligt miljöfokus.

Avser testbäddsorganisationer och behovsägare som söker lösningar på dagens miljöutmaningar: företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer, ideella organisationer, ekonomiska föreningar och stiftelser.

Läs mer om innovationstävlingar i testbäddar på Vinnovas webbplats

Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Naturvårdsverket (beviljas löpande)

Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark och bygga bostäder på.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Senast uppdaterad:

Relaterad information