Förkommersiella upphandlingar – lärdomar

Konkurrensverket genomförde 20–21 november 2014 tillsammans med VINNOVA en erfarenhetsdag för de förkommersiella upphandlingsprojekt som VINNOVA finansierat.

Syftet med dagen var att projektdeltagarna skulle få möjlighet att utbyta erfarenheter och lärdomar med varandra.

Några av de lärdomar projekten delade med sig av var följande:

  • Förkommersiell upphandling ska alltid utgå från det behov som ska uppnås. Genom att involvera slutanvändarna säkerställs att den upphandlande myndighetens upplevda behov är det verkliga behovet och inte symptom på behovet.
  • Det behov, målbild och utmaning som finns ska beskrivas i den förkommersiella upphandlingen och inte de önskade lösningarna.
  • Det är nödvändigt med förankring hos ledningen, intern marknadsföring och tydlig roll- och arbetsfördelning då förkommersiella upphandlingar kan medföra nya arbetssätt och samverkan mellan avdelningar/förvaltningar som inte är vana att arbeta tillsammans.
  • Vid utvärdering kan man med fördel använda sig av externa bedömare som bör ha olika typer av kompetenser som bedömer specifika tilldelningskriterier utifrån sin specifika kompetens. Några kompetenser som är viktiga är bland annat teknisk och affärsmässig kompetens.
  • Företag som kan vara aktuella för att delta i en förkommersiell upphandling kan vara ovana att göra affärer med den offentliga sektorn. Kommunikation och marknadsföring via sociala medier, filmer, leverantörs – och dialogdagar med möjlighet till speeddejting kan vara sätt att nå ovana företag.

Läs mer om de förkommersiella upphandlingar som fått finansiering på VINNOVAs webbplats

Senast uppdaterad: