Förstudiemetoder i innovationsupphandling

Karolinska Universitetssjukhuset och Upphandlingsmyndigheten genomförde tillsammans tre seminarier för erfarenhetsutbyte mellan upphandlande myndigheter, kring arbetsmetoder i och erfarenheter av förstudier inför innovationsupphandling.

Bakgrund och genomförande

Karolinska Universitetssjukhuset genomför flera förstudier inför försörjning av en ny behandlingsbyggnad i Huddinge. Samtidigt dokumenterar de metoder, erfarenheter och kunskap i en ny metodhandbok för innovationsupphandling. Handboken ska innehålla konkreta och beprövade verktyg, samt relevant kunskap för att praktiskt och effektivt kunna genomföra en förstudie inför en innovationsupphandling.

Som en del av arbetet med kunskapsinsamlingen genomfördes tre seminarier (så kallade "frukostverkstäder") där Karolinska Universitetssjukhuset berättade om sina erfarenheter och sedan lyfte ett antal frågor som de ville diskutera med deltagarna. Syftet var erfarenhetsutbyte mellan både deltagarna och de arrangerande myndigheterna.

Resultat

Drygt 100 deltagare från ett tjugotal olika myndigheter och organisationer bidrog med erfarenheter vid de tre frukostseminarierna.

Filmer från seminarierna 

Tema Innovationsupphandling – innovation och verksamhetsutveckling i offentlig sektor (öppnas på vår sida i Youtube)

Tema Innovationsupphandling – erfarenhetsutbyte och ledningens roll (öppnas på vår sida i Youtube)

Senast uppdaterad:

Relaterad information