Internationell utblick

Allt fler länder har fått upp ögonen för innovationsupphandling som ett innovationspolitiskt verktyg. De mest betydelsefulla lärdomarna för Sverige kan hittas inom EU, där samma upphandlingsdirektiv ligger till grund för nationella lagstiftningar.

Innovationsupphandling uppmärksammas bland annat i den generella satsning EU gör inom ramen för strategin Innovation Union samt i strategin kring en digital agenda för Europa.
Innovation Union
Digital agenda för Europa

Procurement of innovation platform

Procurement of Innovation Platform har som avsikt att vara en ingång för all information kring innovationsupphandling inom EU. Det finns utöver djupgående information om innovationsupphandling även tillgång till forum och kompetenscenter.
Procurement of innovation platform

DG Connect och DG Growth

DG Growth (Internal Market, Industry, Entrepreneurship & SMEs) is och DG Connect (Communications Networks, Content & Technology) är de som främst har ansvar för frågor relaterade till upphandling och innovationsupphandling. De finansierar via Horisont 2020 upphandlande myndigheter som vill genomföra PPI (Public Procurement of innovation) eller PCP (pre-commercial procurement, förkommersiell upphandling).
DG Growth
Finansieringsmöjligheter
Horisont 2020

EU kartläggning

EU har en kort sammanfattning av aktiviteter i ett antal europeiska länder.
Innovation Procurement initiatives around Europe

ERAC

ERAC är en strategisk politisk rådgivande kommitté som ger råd till rådet, kommissionen och medlemsländerna i forsknings- och innovationsfrågor som är relevanta för utvecklingen av det europeiska forskningsområdet. Ett antal policyrekommendationer och pågående aktiviteter från medlemsländerna har sammanställts.
ERAC Opinion on Innovation Procurement

EAFIP

EAFIP (European Assistance For Innovation Procurement) är ett initiativ som finansieras av den EU-kommissionen för att stödja offentliga upphandlare att initiera innovationsupphandlingar av IKT-baserade lösningar. På hemsidan finns tillgång till praktiska verktyg, nätverksmöjligheter och information om kommande workshops.
EAFIP

Senast uppdaterad: