Definitioner och begrepp inom EU

Begrepp inom innovationsupphandling som används inom EU är Public Procurement of Innovation (PPI) och Pre-Commercial Procurement (PCP)

Public Procurement of Innovation (PPI)

PPI förekommer enligt EU:s definition när upphandlande myndigheter eller enheter är första kund, eller när upphandlande myndighet eller enhet fungerar som en katalysator, för att lansera innovativa varor eller tjänster som ännu inte är brett tillgängliga kommersiellt och kan behöva testas. Här avses med andra ord lösningar som är i princip färdigutvecklade eller endast finns i små kvantiteter på marknaden. PPI enligt EU:s definition påminner därmed i stort om det svenska begreppet upphandling av nya lösningar.

Pre-Commercial Procurement (PCP)

PCP är synonymt med det svenska begreppet förkommersiell upphandling. Det är en metod för anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster.

Senast uppdaterad:

Relaterad information