Anbuden

Efter att kvalificering av anbudsgivare och prövning om anbudet uppfyller ställda krav har ägt rum, sker utvärdering och tilldelning.

Tidigt i förberedelsefasen bör den upphandlande myndigheten eller enheten begrunda utvärderingsgruppens sammansättning och försäkra sig om att slutanvändare/brukare och personer med expertkompetens finns representerade. En framgångsfaktor är att det är samma personer som arbetar med det förberedande arbetet och utformningen av upphandlingsdokumenten som sedan utvärderar. Testning och observationer kan vara nödvändiga, i vissa fall över olika årstider. Den upphandlande myndigheten eller enheten behöver i sådant fall planera för hur och var testning och observationer ska äga rum.

Uppföljningsstrategi

I upphandlingsdokumenten ska det framgå hur ställda krav, tilldelningskriterier och avtalsvillkor kommer att följas upp. Det kan vara praktiskt med en specifik uppföljningsplan som kan användas vid kontraktsuppföljningen. Används funktionskrav i upphandlingen kan det på förhand vara svårt att sätta upp mät- och kontrollprocesser då anbuden ofta innehåller olika lösningar. Den slutliga uppföljningsplanen färdigställs då först i samband med tecknandet av kontraktet..

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterad information