Upphandlingsdokumenten

Baserat på behovsanalysen, marknadsanalysen och den valda upphandlingsstrategin ska upphandlingsdokumenten utformas.

För en innovationsupphandling är det särskilt viktigt att beakta funktionskrav, kvalificeringskrav, kontraktsvillkor, utvärdering samt uppföljningsstrategi.

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterad information