Tre nivåer av innovationsupphandling

Innovationsupphandling kan förenklat delas upp i tre nivåer, beroende på hur drivande en upphandlande myndighet eller enhet är i en upphandlingsprocess avseende att få fram nya lösningar, samt syftet med inköpet.

  1. Utvecklingsfrämjande upphandling
    Upphandlande myndighet eller enhet är öppen för nya lösningar, men kräver det inte.
  2. Upphandling av nya lösningar
    Upphandlande myndighet eller enhet fungerar som referenskund eller första kund av lösningar. 
  3. Anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster
    Upphandlande myndighet eller enhet efterfrågar utveckling eller till och med forskning för att driva fram nya lösningar.

Det finns också ett samband mellan innovationsupphandlingstyperna och hur nära en ny lösning är att introduceras på marknaden, se bilden nedan.

Innovationsupphandlingsprocessen som flöde

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information