Anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster

Anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster är en process för att få fram lösningar som ännu inte finns på marknaden.

I anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster efterfrågas enbart själva utvecklingsarbetet för att få fram lösningen. En upphandlande myndighet eller enhet kan därefter välja att gå vidare och upphandla den nya lösningen i en separat upphandling.

Syftet med anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster är att driva utvecklingen av lösningar som ännu inte finns på marknaden. Det handlar om att få tillgång till en lösning som bättre möter den upphandlande myndighetens eller enhetens behov, problem eller utmaningar än tillgängligt marknadsutbud.

Anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster är relativt ovanligt för de flesta upphandlande myndigheter eller enheter. Den upphandlande myndigheten eller enheten bör först analysera om det verkar rimligt att få fram tillfredsställande lösningar som kan lösa behov, problem eller utmaningar på längre sikt. Därutöver behövs vanligtvis medel från någon form av utvecklingsbudget för att delfinansiera utvecklingskostnaderna för lösningarna.

Utvecklingsprojekt innebär vanligtvis kostnader och risk som behöver fördelas på såväl upphandlande myndighet eller enhet som leverantörer. Anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster genomförs därför ibland i faser eller steg. En upphandlande myndighet eller enhet ger då en eller flera leverantörer möjligheter att i konkurrens ta fram konceptstudier där de beskriver sina lösningar. Leverantörerna får sedan i konkurrens ta fram prototyper som avslutningsvis testas i till exempel den upphandlande myndighetens eller enhetens verksamhet.

Leverantörer får vanligtvis ersättning för utvecklingsarbetet men som ett sätt att hantera risk kan den upphandlande myndigheten eller enheten, om så är avtalat, avbryta forsknings- och utvecklingsprojektet efter varje fas eller steg om de lösningar som är på väg att tas fram inte lever upp till förväntat resultat.

När det finns en lösning på marknaden kan den upphandlande myndigheten eller enheten upphandla denna via sedvanliga upphandlingsförfaranden, genom att exempelvis tillämpa upphandlingstypen Upphandling av nya lösningar alternativt Utvecklingsfrämjande upphandling.

Anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster kan vara lämpligt i situationer där riskhantering är viktigt, när en upphandlande myndighet eller enhet vill prova flera leverantörers lösningar i tidiga steg i en utvecklingsprocess för att sedan kunna välja ut de bästa lösningarna eller där en upphandlande myndighet eller enhet vill driva fram flera kompletterande lösningar. Förkommersiell upphandling är en metod som kan användas för att anskaffa forsknings- och utvecklingstjänster.

Senast uppdaterad:

Relaterad information