Upphandling av nya lösningar

Upphandling av nya lösningar är en upphandlingstyp där en upphandlande myndighet eller enhet vill upphandla en lösning som är ny på marknaden och ännu inte har hunnit prövas, alternativt en ny lösning som ännu inte finns på marknaden.

I en upphandling av nya lösningar har en upphandlande myndighet eller enhet bedömt att det inte enbart räcker att öppna upp för leverantörernas initiativ och idéer. Nya lösningar behövs för att möta de behov som den upphandlande myndigheten eller enheten har.

Upphandlingstypen passar i situationer där marknaden har tagit fram nya lösningar, eller precis är på väg att göra det, men där ett lyckat införande av lösningarna förväntas innebära vissa kostnader för såväl leverantör som upphandlande myndighet eller enhet. Det rör sig således om att fungera som första kund eller referenskund.

Det kan även handla om situationer när ingen lösning tagits fram eller är på väg att tas fram men där det finns potential för att en ny lösning kan utvecklas inom rimlig tid och kostnad. En upphandlande myndighet eller enhet kan då ha fog för att utmana leverantörsmarknaden att ta fram nya lösningar som dessa inte tänkt på tidigare.

Om det är fråga om att upphandla en ny lösning där det krävs utveckling eller forskning kan upphandlingstypen anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster tillämpas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information