• Solceller_topp.jpg

Energi och klimat

Genom att upphandla energieffektiva produkter och tjänster bidrar du till att uppfylla din organisations miljö- och klimatmål. Du bidrar också till att uppnå de nationella målen kring begränsad klimatpåverkan.

På de här temasidorna om energi och klimat kan du bland annat läsa om:

  • Varför du bör efterfråga energieffektiva produkter och tjänster
  • Vilka lagkrav som finns kring energieffektiva inköp
  • Hur du ställer energikrav i din upphandling
  • Upphandlingsmyndighetens Energiuppdrag
  • Upphandling av energieffektiv belysning

Senast uppdaterad:

Relaterad information