Energi- och klimatkrav i upphandlingen

Hållbarhetskriterier för energieffektiva varor och tjänster

Hållbarhetskriterier för upphandling av energieffektiva varor och tjänster har tagits fram inom följande områden:

Energikrav i upphandlingen kan ställas som tekniska specifikationskrav på produktens energiprestanda. Energikrav kan även ställas som tilldelningskriterier eller som särskilda kontraktsvillkor i de fall man vill driva utvecklingen framåt. Man kan på ett enkelt sätt ställa relevanta energikrav inom respektive produktområde genom att infoga de färdigformulerade kraven i sina upphandlingsdokument. Kraven är avstämda hos bransch och myndigheter och tar hänsyn till EU:s gällande ekodesign- och energimärkningsförordningar. Kriterierna finns att se och ladda ner via kriteriebiblioteket.

Läs mer om våra hållbarhetskriterier.

Beräkning av livscykelkostnader

Ett sätt att säkerställa att man får den mest energieffektiva produkten eller produktlösningen är att utvärdera på livscykelkostnaderna. En LCC-kalkyl visar den totala kostnaden för en produkt under den tid den kommer att användas, inklusive driftskostnader och energianvändning. LCC är ett viktigt verktyg för att säkra låga driftskostnader som normalt betalas av verksamheten.

Livscykelkostnadskalkyler är även ett lämpligt verktyg att använda i förarbetet inför en upphandling. Att tidigt skapa sig en bild över affärens totala kostnader är en viktig del i beslutsprocessen inför en upphandling. Kalkylerna visar tydligt vilken produktlösning som ger de lägsta driftskostnaderna över nyttjandetiden. LCC kan även hjälpa till att göra sårbarhetstester på olika lösningar utifrån fluktuerande eller stigande energipriser.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram några produktspecifika LCC-kalkyler samt en generell LCC-kalkyl som kan användas i upphandlingen.

Läs mer och hämta LCC-kalkyler på vår temasida om LCC.

Senast uppdaterad:

Relaterad information