Potentialen med energieffektiva inköp

Verktyg för bedömning av potentialen med energieffektiva inköp

Upphandlingsmyndigheten har utvecklat ett antal verktyg som hjälper till att bedöma potentialen med energieffektiva inköp.

Livscykelkostnadskalkyler (LCC)

Våra verktyg för beräkning av livscykelkostnader kan användas i behovsanalysen eller vid utvärdering av anbud för att jämföra olika produkter eller produktlösningar och även dess energianvändning. LCC är ett ekonomiskt verktyg för att beräkna totalkostnaderna. Vi har även gjort energianvändning och klimatpåverkan synliga i kalkylerna.
Läs mer på vår temasida om LCC

Nyttokalkylatorer

Upphandlingsmyndighetens nyttokalkylatorer visar på ekonomiska och miljömässiga vinster som kan uppnås genom att ställa energikrav i upphandlingar. Dessa finns utvecklade inom områdena fordon, vitvaror, inomhusbelysning, projektorer, TV, dryckesautomater samt kött. Nyttokalkylatorerna tar inte med inköpspriset utan endast kostnaden för drift.
Läs mer om våra nyttokalkylatorer

Rapporter om potentialen i energieffektiva inköp

Erfarenheter och effekter av miljökrav på transporter (2016):
Stockholms stads erfarenheter av att ställa miljökrav på transporter samt utvärdering av vilka effekter kraven fått - för priserna, branschen och för den egna organisationen.

Statistik i lokaler (STIL2) (2010):
Energimyndigheten har i projektet STIL 2 inventerat energianvändningen i olika typer av lokaler med speciellt fokus på elanvändningen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information