Utveckling av stöd för energieffektiv upphandling

Upphandlingsmyndigheten har ett flerårigt samarbete med Energimyndigheten där cirka en miljon kronor årligen avsätts för att utveckla energikrav eller annat metodstöd för energieffektivisering genom offentlig upphandling.

Pågående arbete

Under 2017 pågår arbete inom följande områden:

 • Paviljonger – en undersökning om leverantörer och produkter på marknaden för tillfälliga byggnader
 • Vägledning för upphandling av energitjänster
 • Kriteriepaket för energikrav vid upphandling av skolor och förskolor
 • Nyutveckling av kriterier för upphandling av energieffektiva simhallar
 • Miljöintegrerad spendanalys; en spendanalys med miljöaspekter av Sveriges offentliga inköp
 • Pilot för att testa spendverktyg med integrerade koldioxidekvivalenter
 • Revidering av vägledning för upphandling av energieffektiv utomhusbelysning

Vi medverkar även regelbundet i seminarier med fokus på energieffektivisering. För mer detaljer, se vårt kalendarium.

Nyligen framtaget stöd

Under de senaste åren har följande stöd kring energieffektiv upphandling utvecklats:

 • Funktionskrav för energieffektiv belysning i kontor, skola och vårdlokaler. (Länk till Konkurrensverkets webbplats.)
 • Nya LCC-kalkyler med beräkning av klimatpåverkan.
 • AMA-rubriker har kopplats till hållbarhetskrav inom bygg, storkök och belysning.
 • Kundundersökning har genomförts kring hur byggkriterier används inom den offentliga sektorn samt behovet av stöd.
 • Uppdaterade krav för persontransporter med fokus på klimatpåverkan.

Senast uppdaterad:

Relaterad information