• Giftfri_barn_bollar_topp.jpg

Giftfri förskola

Vi har, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett kravpaket som hjälper Sveriges kommuner att i sin upphandling ställa krav för minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan. 

Barn är en prioriterad grupp i Kemikalieinspektionens handlingsplan för en Giftfri vardag. Barn är, eftersom de är små, växer och utvecklas, extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen. 
Mer information om kemikalier finns här. 
Här hittar du Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag.

Kravpaket för Giftfri förskola

Kravpaketet består av krav inom följande produktområden:

 1. Leksaker och hobbymaterial
 2. Köks- och serveringsutrustning 
 3. Möbler
 4. Textilier
 5. Informationsmaterial:
  Folder om webbutbildning för upphandlare
  Folder om webbutbildning för förskolepersonal
  Affisch, giftfri förskola

Kraven finns på två nivåer

Alla krav finns framtagna på basnivå och för en del krav finns även avancerad nivå. Välj kravnivå utefter era behov, målsättningar och tillgängliga resurser.

Krav inom andra produktområden

Det finns även andra produktområden där det kan vara relevant att ställa kemikaliekrav vid upphandling till förskolor.

Byggmaterial (inklusive golv)

Det finns kriterier för att göra materialval vid upphandling av material för byggande och renovering.
Du hittar byggkriterierna genom vår kriteriewizard. Öppna kriteriewizarden och välj produktområde Bygg och fastighet, därefter produktgrupp Lokaler eller Flerbostadshus, därefter undergrupp Totalentreprenad. Välj sedan nivå Bas eller Avancerad och i samma bild väljer du även Filtrera på kategori, filtrera då på Materialval.


Städtjänster och kemtekniska produkter

Det finns en vägledning och kriterier som stöd för upphandling av städtjänster. Det finns även kriterier finns för kemisk-tekniska produkter.
Livsmedel Det finns upphandlingskriterier för många olika produktgrupper inom livsmedelsområdet, som kan användas vid upphandling till förskolan.
Elektronik Det finns upphandlingskriterier för datorer och bildskärmar samt information om hur det går att ställa krav vid upphandling av läsplattor.

Utbildningsmaterial till upphandlare och förskolepersonal

Upphandlingsmyndigheten har i samarbete med Kemikalieinspektionen tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial riktat till upphandlare och förskolepersonal.

Senast uppdaterad:

Relaterad information