Beställa varor till förskolan

Det är viktigt att de medarbetare som gör beställningar till förskolan har den kompetens som krävs för detta. Om medarbetarna har grundläggande kunskaper om avtalet kan de lättare reagera om leveransen avviker från avtalet.

Inköp till förskolan ska göras genom beställning, så kallat avrop, på kommunens ramavtal eller andra ramavtal . Ett ramavtal kan t.ex. vara slutet av SKL Kommentus eller några kommuner som har gått ihop om en upphandling.

Underlätta för dem som beställer

Det ska vara lätt för medarbetarna att köpa varor på rätt sätt när de köper avtalsprodukter från kommunens ramavtalsleverantör.

Ett sätt att underlätta för den som beställer kan vara att ta fram en intern vägledning med kommunens inköpsrekommendationer för avrop.

Vägledningen kan exempelvis innehålla:

  • rekommenderade nettoprissatta produkter
  • en avropskatalog eller ”grön lista” med rekommenderat sortiment som är att föredra för förskolan.

Om kommunen har ett e-handelssystem kan miljöanpassade produkter markeras i systemet.

Kontakta kommunen om varor saknas

Om produkterna som förskolan ska beställas inte finns på avtalet kan förskolan kontakta kommunens upphandlingsansvariga.

Senast uppdaterad:

Relaterad information