• leksaksdjur_webb_smal.jpg

Webbutbildningar för en giftfri förskola

Välkommen till Upphandlingsmyndighetens webbutbildningar för en giftfri förskola. En riktar sig till förskolepersonal och en till upphandlare. Målet med utbildningarna är att ge kunskap om hur man köper in och upphandlar produkter med mindre miljö- och hälsoskadliga ämnen till förskolan.

Utbildning för förskolepersonal

Detta utbildningsmaterial riktar sig till förskolor i kommuner som arbetar för att skapa en giftfri förskola. Den vänder sig till all berörd personal, men främst till de som köper in produkter samt tar emot material som skänks till förskolan. Allt för att ge dig stöd så att du genom att välja rätt produkter, kan minska förekomsten av miljö-och hälsofarliga ämnen i förskolan.

Privata förskolor är givetvis välkomna att också använda sig av detta material.

Starta utbildningen för en giftfri förskola (förskolepersonal)

Utbildning för att upphandla en giftfri förskola

Utbildningen är framtagen för att hjälpa kommuner som vill upphandla för en giftfri förskola. Tanken är att du som upphandlare ska få stöd så att du kan ställa relevanta miljökrav när du upphandlar produkter till förskolor.

En del av materialet innehåller information till beslutsfattare och tar upp de förutsättningar en kommun behöver för att på ett bra sätt arbeta med upphandling av en giftfri förskola. Materialet riktar sig först och främst mot offentlig sektor men kan naturligtvis också användas i privat verksamhet.

Starta utbildningen för en giftfri förskola (upphandlare och beslutsfattare) 

Båda utbildningarna fokuserar främst på leksaker och hobbymaterial, köks- och serveringsutrustning, textilier och möbler.

Senast uppdaterad:

Relaterad information