• Natur2.jpg

Livscykelkostnader (LCC)

Beräkning av livscykelkostnader syftar till att se till mer än bara investeringskostnaderna för en vara eller tjänst.

Livscykelkostnader (LCC) handlar om att ta hänsyn till alla de kostnader som kan uppstå under en varas eller tjänsts hela nyttjandetid, från inköp till avveckling eller avfall.

Även kostnader för miljöeffekter som uppkommer under varans livscykel kan inkluderas i en livscykelkostnadskalkyl. LCC-kalkyler är ett bra verktyg att använda för att kunna fatta medvetna och långsiktigt ekonomiskt kloka beslut inför en investering. Ofta visar kalkylerna att miljöanpassade produkter är bättre ur ett totalekonomiskt perspektiv. 

På dessa temasidor om livscykelkostnader kan du bland annat läsa mer om:

  • hur LCC-kalkyler är uppbyggda
  • hur du kan arbeta strategiskt med LCC i din organisation
  • hur du kan använda LCC i de olika delarna av inköpsprocessen
  • hur du kan inkludera externa miljöeffekter i din LCC-kalkyl
  • vad regelverken säger om LCC

Du kan även hitta våra LCC-verktyg för beräkning av livscykelkostnader. 

Isberget är en bra metafor för att beskriva livscykelkostnader. Det är isbergets topp, dvs anskaffningskostnaden, som man tydligast ser. De kostnader ligger dolda under ytan märks inte alltid i första skedet, men kan vara betydligt större än själva investeringen. Isberget är en bra metafor för att beskriva livscykelkostnader. Det är isbergets topp som man tydligast ser. De kostnader som ligger dolda under ytan märks inte alltid i första skedet, men kan vara betydligt större än själva investeringen. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

NUS_2.jpg

Nationella upphandlings-strategin

Bananerna.jpg

Hållbarhetskrav

Hitta alla krav i kriteriebiblioteket med tillhörande information eller ladda hem dem via kriterie-wizard.

Till kriteriebiblioteket 
Ladda hem krav

Plantagen.jpg

Miljö- och sociala hänsyn

Ställ hållbarhetskrav i din upphandling och bidra till en hållbar framtid.