LCC i anbudsutvärderingen

Anbudsutvärderingen ska fastställa vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten.

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder:
1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
2. kostnad, eller
3. pris.
När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden kostnad, ska myndigheten bedöma anbudets kostnadseffektivitet, såsom en analys av kostnaderna under livscykeln för varan, tjänsten eller byggnadsverket.

Livscykelkostnader får omfatta kostnader för externa miljöeffekter som har anknytning till det som ska anskaffas, om miljöeffekterna kan fastställas till ett belopp i pengar som kan kontrolleras.

För att kunna jämföra anbuden på ett enkelt sätt kan upphandlaren samla leverantörernas olika anbud i en och samma kalkyl. Resultatraden ger en samlad bild över de olika anbudens livscykelkostnader. I de utarbetade LCC-verktygen visas även diagram.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Hage_siffror_processen.jpg

Steg för steg till en god affär

Läs om processen inför, under och efter en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling – LOU.