Generell kalkyl

Ett lågt inköpspris gör inte nödvändigtvis en vara billig. Ett sätt att räkna fram ett helhetspris för en vara är att använda sig av livscykelkostnader, LCC.

Vårt generella verktyg inkluderar de mest basala parametrar som behövs för att göra en analys utifrån livscykelkostnad för att skapa sig en uppfattning över inköpens totalkostnad över tid.

LCC kan användas på två olika sätt i en upphandling; i behovsanalysen och i utvärderingen.

Det generella verktyget för LCC är främst anpassat att användas i behovsanalysen. Testa dig fram och få en uppfattning om den verkliga kostnaden en produkt kommer att få under användningsperioden.

När man ska använda sig av LCC i utvärderingen rekommenderar vi någon av våra mer anpassade kalkyler som tar hänsyn till vad som ska upphandlas genom fler parametrar som kopplar till föremålet för upphandlingen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information