Inomhusbelysning

Med hjälp av detta LCC-verktyg kan du beräkna totalkostnaden vid upphandling av ett belysningssystem. LCC-kalkylen hjälper beställaren att välja den mest energi- och kostnadseffektiva lösningen. 

LCC-verktyget kan även vara en hjälp i behovsanalysen för att göra ett överslag på vad ett miljöanpassat alternativ kommer att kosta i jämförelse med en konventionell produkt eller anläggning.

Senast uppdaterad: