Övriga LCC-verktyg

Här är ett urval av övriga LCC-verktyg.

 

  • BELOK LCC

Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler. BELOK LCC är en enkel webbaserad kalkyl som jämför livscykelkostnaden för olika investeringar.
Gå till verktyget

  • Energisparåtgärder

Svenska Bostäders Kalkyl av livscykelvinst, LCP, för energisparåtgärder.
Hämta kalkylen i excelformat

Senast uppdaterad: