Storkök - kyl och frysskåp

Energianvändningen är en av de mest betydande miljöaspekterna när det gäller storkök. Skolkök står bland annat för den tredje största elanvändningen i skolbyggnader. Insparad energi betyder insparade pengar och det är därför väldigt viktigt att upphandlaren gör beräkningar före eller i samband med upphandlingen.

Ett kalkylverktyg finns framtaget för inköp av frysar och kylar för professionellt bruk. Det är främst anpassat att användas i anbudsutvärderingen. Ett färdigt formulerat LCC-krav samt en handledning om hur man använder kravet finns att ladda ned för att underlätta kravställandet.

Senast uppdaterad: