Utomhusbelysning

Med hjälp av LCC-kalkylen för utomhusbelysning kan du beräkna totalkostnaden vid upphandling av ett belysningssystem.

Utomhusbelysning är den näst största posten i kommunernas drift- och underhållskostnader och står för omkring en fjärdedel av kostnaderna. Största posten i gatubelysningen är elanvändningen, och belysningskostnaden har ökat med nästan en tiondel de senaste åren på grund av ökande elpriser.

LCC-verktyget kan även vara en hjälp i behovsanalysen för att göra ett överslag på vad ett miljöanpassat alternativ kommer att kosta i jämförelse med en konventionell produkt eller anläggning.
Hämta LCC-kalkylen för utomhusbelysning

Goda exempel utomhusbelysning

  • Stockholms stad har utfört LCC-beräkning där befintlig armatur (Byhatt 125W) jämförs med nyanskaffning av keramiska metallhalogenlampor (Iridium 252 50W). Upphandlingen gäller upphandling av 500 st lampor och besparingen som blir resultatet av nyanskaffning visar sig vara betydande.
    Hämta LCC-kalkylen från Stockholms stad
  • Trafikverket har använt sig av LCC-kalkylen för belysningssystem. Befintlig armatur är baserad på den mest vanligt förekommande, 125W kvicksilver. Denna jämförs med ny armatur, 70W högtrycksnatrium, som kan ersätta den befintliga. Beräkningen omfattar en armatur med en ljuskälla och att köpa in ny armatur ger en betydande energibesparing.
    Hämta LCC-kalkylen från Trafikverket.

Senast uppdaterad: