Vending- och kaffeautomater

Detta verktyg kan användas både i behovsanalysen och i anbudsutvärderingen vid inköp av kaffeautomater och andra vendingautomater. Möjlig energibesparing för kaffeautomater är 10-50 %, för läsk- eller vattenautomater < 50 %. Upphandling är ett bra styrmedel för att påverka marknaden mot mer energieffektiva automater.

Senast uppdaterad: