Vitvaror

Med hjälp av detta verktyg kan du räkna ut totalkostnaden för produkten under användningstiden. Vitvaror står för ungefär 40 % av de hushållens elanvändning. Den offentliga sektorn handlar upp stora volymer vitvaror till de bostäder som förvaltas av de allmännyttiga bostadsföretagen.

Kalkylverktygen för inköp av diskmaskiner, kyl- och frysskåp, tvättmaskiner samt torktumlare kan användas både i behovsanalysen och i anbudsutvärderingen. Om verktyget används i anbudsutvärderingen bör det användas tillsammans med lämpliga prestandakrav.

Senast uppdaterad: