Säkerställ att LCC-kalkylen är transparent

Det är viktigt att när ni inkluderar externa kostnader i er upphandling att detta utgår från upphandlingslagstiftningen och görs på ett sätt som är enkelt för anbudsgivare att förstå.

Att inkludera externa kostnader i anbudsutvärderingen måste alltid utgå frångrundläggande principerna 

  • de uppgifter som ska lämnas in för att beräknas i kalkylen ska:
  • vara objektivt verifierbara och icke-diskriminerande
  • inte på otillbörligt sätt gynnar eller missgynnar vissa leverantörer
  • med rimliga ansträngningar kan tillhandahållas av leverantören
  • metoden ska vara tillgänglig för leverantörerna så att det blir transparent

Senast uppdaterad:

Relaterad information