Sätt pris på de externa effekterna

Efter att ni valt omvandlingsfaktorer och på så sätt fått ett värde på miljöeffekterna, i exempelvis koldioxidekvivalenter, ska ni nu prissätta detta värde.

Detta innebär att ni omvandlar värdet i koldioxidekvivalenter till en kostnad i pengar för att kunna inkludera dem i kalkylen.

Det finns ingen gemensam databas för hur man ska prissätta externa effekter. Dock finns ett par kalkyler med monetära värden på externa effekter. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information