Ansvar

För att arbetet med LCC ska fungera på en strategisk nivå är det viktigt att det finns ett tydligt uttalat ansvar för frågorna.

Det kan vara till fördel om en enhet inom organisation får ett särskilt utpekat ansvar för arbetet med LCC samt för att följa upp detta. Inom den enheten kan man sedan utse en särskilt ansvarig som driver arbetet.

Tips till upphandlande organisationer:

  • Utse en samordnande enhet inom organisationen. Denna enhet ”äger” arbetet med LCC och fungerar som en knutpunkt eftersom arbetet sker på flera olika delar inom organisationen. 
  • Eventuellt kan man även utse en LCC-ansvarig inom den samordnande enheten som leder och följer upp arbetet. 
  • Var tydlig med ansvarsfördelningen. Även om en enhet har ansvar för arbetet med LCC så kan andra delar av organisationen ha ett särskilt ansvar för särskilda aktiviteter som rör olika delar av verksamheten.

Senast uppdaterad:

Relaterad information