Riktlinjer och arbetsplan

För att uppfylla beslutade mål och aktiviteter är det viktigt att det är tydligt hur man ska tillämpa LCC i arbetet.

Genom att komplettera policy- och strategidokument samt verksamhetsplaneringen med riktlinjer för LCC blir det tydligt för medarbetarna hur de ska agera. Riktlinjerna kan vara en del av riktlinjer för upphandling/inköp om sådana finns i organisationen.

Tips till upphandlande organisationer:

 • Ta fram riktlinjer för arbetet med LCC på en övergripande nivå.

  Riktlinjerna ska gälla framöver och innehåller information om:
  • ansvarsfördelningen
  • vilka styrdokument som berör LCC
  • vilka delar inom organisationen som arbetar med LCC
  • rutiner för de ekonomiska parametrarna.

Som komplement till riktlinjerna kan man ta fram en arbetsplan som uppdateras årligen i samband med verksamhetsplaneringen. Denna blir också grunden i arbetet och följs upp av ansvariga.

Tips till upphandlande organisationer:

 • Ta fram en arbetsplan utifrån beslutade mål, aktiviteter och resurser. I planen bör man:
  • sammanfatta aktiviteter utifrån verksamhetsplaneringen
  • tydliggöra avsatta resurser
  • skriva in vilka berörda enheter som ansvarar för vilka aktiviteter
  • ta fram en tidsplan för aktiviteterna.

Utsedd ansvarig för LCC-arbetet är även ansvarig för arbetsplanen och följer upp att arbetet sker i enlighet med styrdokument och riktlinjer.

Senast uppdaterad:

Relaterad information