Samarbete internt

För att uppnå den goda affären är det viktigt att arbetet med LCC inte utförs isolerat hos inköpsenheten respektive fastighetskontor, fordonsenhet eller annan del av verksamheten som berörs av LCC. Användningen av LCC bör ske genom samarbete mellan olika delar i organisationen.

I många fall används LCC-kalkyler hos fastighetskontor eller liknande vid planering av åtgärder och denna kunskap är ovärderlig för inköpsenheten som använder sig av LCC-kalkyler i upphandlingar. Likaså kan inköpsenheten bidra med kunskap om inköp som kanske inte finns fastighetskontoret. 

För att arbetet med livscykelkostnader ska lyckas är det viktigt att användningen av LCC inte isoleras till enskilda enheter inom en organisation. Om LCC enbart används av en enskild enhet ökar risken för att organisationens inte köper varor och tjänster utifrån det bästa totalkostnadsalternativet.

Vid upphandlingar av stora investeringar är det många enheter inom organisationen som är involverade och det behöver finnas en tydlig plan för hur man använder sig av LCC. Det är också viktigt att komma ihåg att en LCC-kalkyl är en typ av investeringskalkyl vilket gör det viktigt att samarbetet med ekonomiavdelningen fungerar. 

Tips till upphandlande organisationer:

  • Tydliggör i styrdokumenten vilka enheter inom organisationen som arbetar med LCC och hur ansvarsfördelningen ser ut.
  • Låt ansvarig för arbetet med LCC även ansvara för samordningen internt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Hage_siffror_processen.jpg

Steg för steg till en god affär

Läs om processen inför, under och efter en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling – LOU.