• livsmedel_toppbild.jpg

Livsmedel och måltidstjänster

Här har vi samlat information om inköpsprocessen för livsmedel och måltidstjänster. Den riktar sig främst till dig som är köpare, säljare eller politisk beslutsfattare i offentlig sektor, men även till dig som på annat sätt är involverad i eller intresserad av inköpsprocessen. Här hittar du verktyg för att fatta beslut som ger välsmakande och hållbara måltider till vård, skola och omsorg.

Den offentliga affären – ett verktyg för att leverera bra måltider

Varje dag serveras 3 miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Stat, kommuner, landsting och regioner köpte 2016 livsmedel och måltidstjänster för cirka 12 miljarder kronor, varav 9,5 miljarder var livsmedel och 2,7 miljarder måltidstjänster. Samma år annonserades 475 upphandlingar av livsmedel och måltidstjänster.

Genom att den upphandlande myndigheten eller enheten tänker strategiskt i inköpsprocessen och utgår från verksamhetens förutsättningar och politiska mål i upphandlingen, kan den offentliga affären bli ett effektivt verktyg för att nå samhälleliga mål, samtidigt som en god konkurrens på marknaden säkras.

Vad man upphandlar beror på hur verksamheten ser ut

Den offentliga måltiden kan se ut på många olika sätt och behöva fylla olika behov. Organisationen kan driva måltidsverksamhet i egen regi eller helt eller delvis upphandla en måltidstjänst. Det kan finnas tillgång till tillagningskök på de flesta enheter eller så kan maten lagas i ett produktionskök och levereras till mottagningskök där tillbehör prepareras och maten serveras i restaurangen.

I en upphandling av livsmedel ingår primärt råvaror, livsmedelsprodukter och leveranser. I en måltidstjänstupphandling ingår primärt färdiga måltider, tillagning och leveranser. Omfattningen och innehållet i upphandlingen kan variera, beroende på om det gäller en förskola, skola, äldreomsorg, ett sjukhus, matlådor i hemmet, catering eller annat.

Uppgifterna om inköp avser utbetalningar och har samlats in av Doublecheck AB. De omfattar ej offentligt ägda bolag eller företag som bedriver restaurangverksamhet som sekundär verksamhet. Uppgifter om antal måltider kommer från Livsmedelsverkets webbplats.  

Senast uppdaterad:

Relaterad information