För köpare av livsmedel och måltidstjänster

Här finns information till dig som arbetar som upphandlare, kost- eller måltidsansvarig eller på annat sätt är involverad i upphandling och inköp av livsmedel eller måltidstjänster vid en upphandlande myndighet eller enhet.

Den offentliga affären ska tillgodose organisationens behov genom att styra mot mål där kvalitet, service och medborgarna står i fokus. Den kan även bidra till att uppnå ytterligare lokala och regionala strategiska mål som organisationen satt upp. Denna potential gäller även offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster. 

Inköp av livsmedel och måltidstjänster som strategiskt verktyg för en god affär

Den offentliga affären inom livsmedelsområdet ska bidra till att organisationen når uppsatta mål och samtidigt skapa förutsättningar för goda och hållbara måltider. För att uppnå det, finns det flera aspekter att ta hänsyn till genom hela inköps­processen.

Det är viktigt att ni som deltar i upphandlingsarbetet börjar med att skapa er en bild av de uppsatta målen i den egna organisationen. Vilka förutsättningar finns för att använda upphandlingen av livsmedel eller måltidstjänster som ett strategiskt verktyg för att uppnå dem?

Förberedelser

Offentliga affärer som resulterar i efterfrågade produkter och tjänster och konkurrenskraftiga avtalsvillkor kan uppnås på flera sätt. Det finns vissa förberedande arbetsmoment som kan hjälpa er att skapa en bild av förutsättningarna och lägga grunden för att upphandling av livsmedel eller måltidstjänster bidrar till en sund affär för en hållbar framtid.

Under de rubriker som följer kan du läsa mer om dessa förberedelser och om hur den offentliga inköpsprocessen för livsmedel och måltidstjänster går till.  

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar