Följa upp under avtalstiden

Uppföljning är en nödvändig del av förvaltningen av ett avtal, för ett lyckat resultat och för att säkerställa att ni fått de varor och tjänster som avtalet omfattar.

Alla krav som ni ställer i en upphandling ska vara möjliga att följa upp. Det är bra om uppföljningen är systematisk och ni gör den enligt en rutin som ni har definierat på förhand. Systematisk uppföljning av avtal och beställning kan visa i vilken omfattning organisationen uppnår sina inriktningsmål och kontrollera om arbetet har lett till praktiska resultat. Säkerställ att ansvar och roller inför uppföljningen är väl förankrade i hela organisationen. Tänk också på att både köpare och säljare i den offentliga affären har ansvar i uppföljningsprocessen.

Dokumentera avvikelser

För att kunna föra en konstruktiv dialog med leverantören är det viktigt att ni dokumenterar eventuella avvikelser i leveransen och kommunicerar med leverantören om dem. Dokumentationen kan ni också använda i ert uppföljningsarbete.

Läs mer
Ta fram en process för avtalsförvaltning

Senast uppdaterad:

Relaterad information