För säljare av livsmedel och måltidstjänster

Här finns information till dig som är anbudslämnare eller underleverantör av livsmedel eller måltidstjänster, eller på annat sätt gör eller funderar på att göra affärer med offentlig sektor inom livsmedelsområdet.

Att sälja och leverera livsmedel eller måltidstjänster till offentlig sektor är en möjlighet för alla aktörer på livsmedelsmarknaden att utöka sina försäljningsmöjligheter och samtidigt bidra till att den offentliga måltidsverksamheten serverar god mat av hög kvalitet till sina gäster. 

Råd till dig som funderar på offentlig marknad inom livsmedelsområdet

Informera dig om hur din offentliga kundmarknad ser ut

Vilka kommuner, landsting, regioner eller statliga myndigheter kan ha behov av dina varor? Du kan ofta få information om kommande upphandlingar på upp­hand­lande myndigheters och enheters webbplatser. Du kan till exempel få information om tidpunkter för annonser och eventuella leverantörsdialoger. Du kan också begära ut en kopia på det befintliga avtalet för att bilda dig en uppfattning om hur villkoren ser ut i det.

Många upphandlande myndigheter och enheter öppnar aktivt upp för ökad konkurrens vid upphandling av livsmedel och måltidstjänster och vill göra det möjligt för fler företag att lämna anbud. I vissa fall erbjuder de även stöd i form av utbildningar till företag som funderar på att lämna anbud.

Fråga branschen

En bra idé om du är intresserad av att sälja dina varor och tjänster på den offentliga marknaden är att ta kontakt med organisationer och företrädare i din bransch. Flera branschorganisationer har pågående arbeten som stödjer medlemmarnas möjligheter att verka på den offentliga marknaden.

Samverka

Om upphandlingsvolymen är så stor att du inte kan lämna anbud själv är ett sätt att leverera till en upphandlande myndighet eller enhet att samverka med andra mindre leverantörer, eller att leverera varorna via en grossist. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information