Förbereda för att lämna anbud

Att förbereda sig inför ett eventuellt deltagande i den offentliga livsmedelsaffären innefattar bland annat att få insikt i den upphandlande organisationens behov och vad avtalet kommer att innebära för dig som leverantör.

Förståelse för kundens behov

Informera dig om den upphandlande myndighetens eller enhetens behov och strategiska mål med den offentliga affären av livsmedel eller måltidstjänster. Titta också på vilka krav det medför i upphandlingsdokumenten. Presentera vad du har att erbjuda i ett tidigt skede, exempelvis genom en leverantörsdialog.  

Checklista för säljare vid leverantörsdialog

Du kan förbereda dig inför dialogen på flera sätt. I den här listan får du exempel på vad som kan vara bra att diskutera i en leverantörsdialog.

 • Be köparen beskriva förhållandet mellan de volymer som de uppskattar i upphandlingsdokumenten och de volymer de förväntar sig att avropa under avtalstiden.
 • Hur ser möjligheten ut att kunna svara på delar av upphandlingen, utifrån din kapacitet?
 • Informera dig om vad som händer om din produkt på avtalet är slut i sortimentet. Hur ska du hantera eventuella leveransavvikelser och ersättningsprodukter?
 • Hur vill och kan du leverera dina produkter?
  • Leveransställen
  • Leveransfrekvens
  • Samordnad distribution
  • Leverans via grossist
 • Vilka krav ställer köparen på distribution och leverans?
 • Vilka övriga krav har de på dig som leverantör, till exempel i samband med beställning, fakturering, rutiner för inlämnande av statistik med mera?

Att lämna anbud tar tid

Tänk på att det kan vara tidskrävande att lämna anbud. Avsätt därför generöst med tid, och ställ frågor till den upphandlande myndigheten eller enheten om något är oklart. 

Läs mer
Delta som leverantör i offentlig upphandling – så fungerar det
Tidig dialog

Senast uppdaterad:

Relaterad information