Rapporter om logistiklösningar

Olika former av logistiklösningar blir en allt mer uppmärksammad fråga inom offentliga inköp av livsmedel. Det finns flera rapporter som behandlar ämnet. Här har vi sammanfattat och länkat till några.

Samordnad varudistribution i Södertörn

IVL Svenska Miljöinstitutet har i en rapport utvärderat de miljömässiga och samhällsekonomiska effekterna av projektet Samordnad varudistribution i Södertörns kommuner. Projektet har pågått sedan 2013 i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.  

Ur rapporten: Mellan åren 2014 och 2017 har de fossila koldioxidutsläppen relaterat till distribution av varor (kommunalt och privat gods) i kommunerna minskat med 73 procent, vilket främst beror på en ökning av användningen av biobaserade drivmedel. Motsvarande körsträcka har minskat med fyra procent.

Hämta rapporten

Lokal distribution i Norden

EkoMatCentrum har med stöd av Trafikverket har tagit fram en rapport med goda exempel på lokal distribution av livsmedel med exempel från Sverige, Norge, Finland och Italien.

Ur rapporten: Det finns många små livsmedelsföretag som är duktiga på att producera livsmedel men har svårt att få till transporterna. Det är små volymer från småskalig produktion som ska transporteras, ofta från avlägset belägna gårdar. Det förs en ständig diskussion om hur man ska lösa logistik och distribution av småskalig produktion på bästa sätt. Det finns dock exempel på olika sätt att få till en rationell, kostnadseffektiv distribution.

Hämta rapporten

Lokal mat på väg

Ekolantbrukarna och LRF gav redan 2009 ut skriften Lokal mat på väg, som ger exempel på logistik för lokala livsmedel. De skriver inledningsvis att närproducerade varor inte per automatik är resurssnålare och att de ofta små volymerna och avsides lägen kan göra att transportkostnaden utslaget på varuvärdet bli orimligt hög. Om producenten själv kör runt sina varor kan dessutom den negativa miljöpåverkan per vara bli högre än fullastade långtradare.

I rapporten finns flera exempel på hur svenska livsmedelsproducenter har arbetat med logistik som fortsatt är inspirerande.

Hämta rapporten

Senast uppdaterad:

Relaterad information