Hur fungerar information i en artikeldatabas?

I artikeldatabaser för livsmedel finns information om enskilda artiklar och deras egenskaper. Flera olika artikeldatabaser för livsmedel finns idag på den privata marknaden. Många företag inom branschen har även artikelinformation på sina webbplatser.

I en artikeldatabas för livsmedel registrerar man information om livsmedelsprodukters egenskaper. Egenskaper som är relevanta för en offentlig köpare är exempelvis allergener, vikt, fetthalt, förpackningsinformation och näringsämnen. Ställer köparen även krav på hållbarhetskriterier kan en artikeldatabas ge information om vilka kriterier som artikeln uppfyller.

Olika typer av databaser på den privata marknaden

I en publik artikeldatabas kan en upphandlande myndighet eller enhet, företag och andra aktörer när som helst söka information utan kostnad. I en icke-publik databas är informationen begränsad till registrerade användare. Olika typer av information kan finnas i olika databaser.  

Vår mall fungerar som en sammanställning

Mallen för leverantörsförsäkran för hållbarhetskriterier fungerar som en sammanställning av de hållbarhetskriterier som ett livsmedel uppfyller. Leverantörsförsäkran är i sig inget självständigt bevis, utan i den redogör företaget för tillgängliga bevis. Enligt leverantörsförsäkran är det den aktör som har ansvaret för att sätta varan på marknaden, till exempel producenten eller importören, som ansvarar för att informationen är korrekt.

Här hittar du vår mall för leverantörsförsäkran och en manual som berättar hur du fyller i den

Tagga och bifoga blankett i artikeldatabas

I en artikeldatabas kan företaget lägga in artikelinformation. Ditt företag kan även tagga en artikel med de av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier som artikeln uppfyller, och ladda upp blanketten med leverantörsförsäkran. I dagsläget kan detta göras i artikeldatabasen Dabas.

Här kan du se en film som berättar hur det går till

Senast uppdaterad:

Relaterad information