Hållbara inköp av livsmedel och måltidstjänster

Livsmedelsproduktion och konsumtion innebär stor påverkan på samhället, både globalt och lokalt. Det är viktigt att tänka på vilken effekt inköpen får på klimat, miljö, djurskydd och biologisk mångfald. Även sociala och arbetsrättsliga villkor för de som producerar maten, och ekonomisk hållbarhet, är viktiga aspekter. Här finns information för dig som vill veta mer om hållbarhetsfrågor kopplat till offentliga inköp av livsmedel och måltidstjänster.

Senast uppdaterad:

Relaterad information