Djuromsorg

Många upphandlande myndigheter och enheter ser djurskydd och djurvälfärd som en viktig hållbarhetsfråga när det gäller livsmedelsproduktion.

Lagstiftning som reglerar djuruppfödning varierar mellan olika länder. Genom att ställa krav på de varor som leverantören säljer kan organisationen främja djurskydd och djurvälfärd både i Sverige och utomlands. Det är inte tillåtet att ställa krav på produktionsland, men det är fullt tillåtet att ställa krav på den vara eller tjänst ni köper. Alla krav som ställs på en produkt ska vara kopplade till produkten, och de ska vara rimliga, relevanta och möjliga att följa upp.

Vad kan vara relevant att ställa krav om?

Det finns olika aspekter inom djurskydd och djurvälfärd. Här finns exempel på företeelser som kan vara relevanta att ställa krav om:

  • betesdrift och utevistelse
  • dokumenterade antibiotikarutiner och system för hälsoredovisning
  • minimering av amputationer såsom svanskupering och näbbtrimning
  • bedövade operativa ingrepp
  • bedövad slakt
  • tid för transport till slakt.

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster hanterar flera hållbarhetsaspekter, bland annat djuromsorg.

Få hjälp att formulera kraven

I Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek finns förslag på hur du kan formulera krav som är kopplade till bland annat djuromsorg i upphandlingar av animaliska livsmedel. Kopplat till varje kravformulering har vi även exempel på bevis, eller verifikat, som visar att producenten har uppfyllt kravet eller kriteriet. Ett annat bevis än det föreslagna ska accepteras, om den upphandlande myndigheten eller enheten bedömer att det bevisar att kravet eller kriteriet är uppfyllt.

Läs mer
Kriteriebiblioteket

Senast uppdaterad:

Relaterad information