Matsvinn

Att minimera andelen mat som slängs i onödan är en angelägen fråga ur ett hållbarhetsperspektiv, både när det gäller miljö och ekonomi. Möjligheter att minimera svinn i livsmedelskedjan finns i hela inköpsprocessen.

Specifika krav på sortiment och avtalsvillkor kan ge upphov till onödigt svinn hos leverantören. Ett exempel är krav på att lång tid ska finnas kvar på en produkts hållbarhetsdatum, exempelvis på torrvaror och konserver. Ett sätt att minska svinn kan vara att acceptera olika lång hållbarhetstid för olika produktgrupper.  

Krav på förpackningsstorlekar, framförhållning vid beställning samt lägsta ordervärde är andra exempel på krav och villkor som kan påverka svinnet. Det är viktigt att analysera kravspecifikationen och avtalsvillkoren utifrån relevans och behov, så även för att minimera uppkomsten av onödigt svinn.

Analys och dialog kan ge lösningar

För att en åtgärd som syftar till att minska svinn ska bli effektiv behöver man ta hänsyn till hela livsmedelskedjan. Att göra en noggrann marknadsanalys och ha regelbunden dialog med tänkbara och befintliga leverantörer kan lägga grunden för gemensamma innovativa lösningar som minimerar svinnet.

Rätt utrustning kan minska svinn

Att tillaga och förvara livsmedel effektivt kan spara pengar och minska svinnet. Rätt utrustning är en förutsättning för det. Mat lagad från grunden kräver till exempel helt annan utrustning än ett mottagningskök, och förändringar i menyn kan innebära att organisationen behöver investera i ny utrustning för att ge personal och kockar rätt förutsättningar.

Vi rekommenderar att organisationer regelbundet inventerar behoven och har dialog med dem som arbetar i köken. Läs mer om storkök och utrustning i våra hållbarhetskriterier för storkök

Läs mer om hur du minskar matsvinnet i det offentliga köket

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket om matsvinn
Livsmedelsverket om minskat matsvinn i storkök
Illustrationen Bäst före – bra efter! om datummärkning - liggande
Illustrationen Bäst före – bra efter! om datummärkning - stående

Naturvårdsverket
Vägledning om matavfall
Kasta mindre mat: Guide till miljövänlig och lönsam köksdrift

FN:s livsmedelsorgan - FAO
Rapport om matsvinn

Fallstudier
Fallstudie om matsvinn i storkök från Sala kommun

Senast uppdaterad:

Relaterad information