Små och medelstora företag

Att skapa attraktiva anbudsmöjligheter för mindre nuvarande och möjliga leverantörer innebär bland annat aktiv dialog och samverkan. För en effektiv offentlig affär krävs även rätt förutsättningar.

För att kunna utforma bra upphandlingsdokument är det viktigt att köparen har en god marknadskunskap inom livsmedelsområdet och är öppen för en dialog med tänkbara leverantörer. På så sätt kan man göra det möjligt för fler företag att lämna anbud skapa goda förutsättningar för leverantörsmångfald. 

Företag som är intresserade av att leverera till offentlig sektor behöver skaffa sig kunskap om hur den offentliga inköpsprocessen går till och eventuellt samarbeta med andra för att stärka sin egen kapacitet.

Hur formulerar man upphandlingsdokument som ger bra förutsättningar även för de mindre företagen?

Här följer några goda råd för hur ni kan göra:

  • Se till att ha extra god tidsmarginal i förberedelsearbetet inför en upphandling. Ett längre tidsperspektiv ger större chans att även den som är helt ny på offentlig marknad har tillräckligt med tid att sätta sig in i möjligheterna att delta i upphandlingen. Vid vilken tidpunkt på året ni annonserar kan också vara särskilt relevant för mindre företag, till exempel med tanke på odlings- och skördesäsong. 
  • Informera tydligt om kommande upphandlingar och om era behov och målsättningar. Informera exempelvis på den egna webbplatsen, via information till branschorganisationer eller genom uppsökande verksamhet.
  • Skaffa kunskap om marknaden för livsmedel och måltidstjänster, vilka mindre företag som kan leverera vad och på vilket sätt. Ha dialog med tänkbara mindre leverantörer i ditt närområde och lär dig om deras förutsättningar och kompetens om offentlig marknad.
  • Utforma upphandlingsdokumenten så att företag får möjlighet att lämna anbud på att leverera delar av sortiment, till exempel enligt geografisk indelning, under en viss säsong eller till vissa enheter. Om det förutsätts att en leverantör ska leverera hela avtalet kommer annars de som har lägre kapacitet att avstå från att lämna anbud.
  • Analysera på vilken nivå ni kan ställa kvalificeringskrav på mindre aktörer inom livsmedelsbranschen. Se över de krav som påverkar mindre företags möjlighet att delta, till exempel krav på företagets ekonomiska och finansiella ställning, antal referensuppdrag och deras omfattning samt beställnings- och faktureringsrutiner.
  • Gå igenom era krav på produkter och analysera vilka som motsvarar era behov och samtidigt underlättar för mindre företag att konkurrera på lika villkor med större företag.
  • Ha en tillräckligt lång anbudstid, och förläng den vid helgdagar eller om det är lågsäsong i en viss bransch. Ha inte heller för kort tid mellan avtalets tecknande och den tidpunkt då avtalet ska starta.
  • Överväg att använda krav som ska vara uppfyllda först vid avtalets ingående, avtalsstart eller senare under avtalstiden, istället för när anbudet lämnas in. På så vis ger ni tänkbara leverantörer en möjlighet att skaffa sig viss utrustning eller sortiment, om de får kontraktet.
  • Logistiken är central. Att separera transporterna ur en upphandling av livsmedel eller måltidstjänster, eller erbjuda olika logistiklösningar kan i vissa fall underlätta för lokala och mindre företag med låg transportkapacitet att leverera.

Likabehandlingsprincipen

Tänk på att likabehandlingsprincipen gäller i all offentlig upphandling.

Läs mer
Små och medelstora företag och upphandling
Hur du underlättar för små och medelstora företag vid utformning av upphandlingsdokumenten

Senast uppdaterad:

Relaterad information