Verktyg för en hållbar måltid

Ett upphandlat avtal sätter ramarna för en hållbar måltid. Genom aktiva beslut kring sortiment i samband med upphandlingen kan köparen använda upphandlat sortiment för att styra måltidsplaneringen mot hållbarhetsmål, när avtalet sedan är på plats.

Livsmedelsverkets råd och måltidsmodellen

Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum ger regelbundet ut råd och stödmaterial för offentliga måltider. Du kan ta del av råd för måltider i förskola, skola, äldreomsorg och sjukvård samt annat användbart material. 

Livsmedelsverket har även utvecklat en måltidsmodell som beskriver måltidskvalitet ur ett helhetsperspektiv. Den omfattar kvalitetsområdena:

  • God
  • Integrerad
  • Trivsam
  • Hållbar
  • Näringsriktig
  • Säker 

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats 

Fisk- och köttguider

Livsmedelsverket ger råd kring fisk och vissa arter som avråds serveras i offentlig sektor på grund av höga halter miljöföroreningar.

Utöver det tar WWF Världsnaturfonden varje år fram guider för konsumenter som vill välja de mest hållbara alternativen när det gäller animaliska livsmedel.

Livsmedelverkets kostråd kring miljögifter i fisk

WWF:s fiskguide

WWF:s köttguide

Säsongsanpassa inköpen

Tillgången på många livsmedelsprodukter varierar över året. Det är inte bara frukt och grönt som varierar efter säsong. Även utbudet på fisk och skaldjur och andra animalieprodukter kan variera stort under olika perioder på året. Säsongsvariation påverkar tillgången och priset. En livsmedelsprodukts miljöpåverkan varierar också över säsong, bland annat beroende på var och hur produktionen sker. Här kan dialog med din leverantör vara ett bra sätt att underlätta säsongsanpassning.  

Det finns även många säsongskalendrar att få inspiration från. Du hittar dem bland annat här: Göteborgs stad, EkoMatCentrum,  Naturskyddsföreningen, Säsongsmat.nu  

Mer information om säsongsanpassning hittar du också i EU:s produktblad om inköp av livsmedel och cateringtjänster

Mer om mat och klimat

Mat och klimatlistan 2014
IVL Environmental Implications of Swedish Food Consumption and Dietary Choices - 2016

Senast uppdaterad:

Relaterad information